آرایش خود را با رنگ چشمانتان هماهنگ کنید

۲ آذر ۱۳۹۵ مقالات

هماهنگی آرایش صورت با چشم های آبی

کرم پودر- صورتی روشن
پودر – یک درجه روشن تر  از کرم پودر
خط چشم- باتوجه به ریمل و سایه
مداد داخل چشم – خاکستری.
آبی برای چشم های ریز و مشکی  برای چشم های درشت

سایه چشم

رنگ روشن برای حالت دادن به چشم-آبی
رنگ تیره برای برامدگی ها- خاکستری
رنگ خیلی روشن برای زیر ابرو – سفید. نقره ای، آبی براق
ریمل – سورمه ای .مشکی
مداد ابرو – خاکستری
رژ لب – سرخابی
خط لب – تیره تر از رژ لب

هارمونی ارایش برای چشم های تیره

کرم پودر – بژ
پودر – روشن تر از کرم پودر
خط چشم – قهوه ای مشکی

سایه چشم

رنگ روشن برای بر جسته کردن چشم – کرم
رنگ تیره برای فرو رفتگی چشم – بژ – قهوه ای
رنگ خیلی روشن برای زیر ابرو – صدفی براق
ریمل – مشکی. قهوه ای
مداد داخل چشم – قهوه ای یا مشکی
مداد ابرو – قهوه ای روشن
رژ لب – قهوه ای .قهوه ای نارنجی.زرشکی
رژ گونه – نارنجی .قهوهای . اجری
خط لب – تیرهتر از رژ لب یا قهوه ای

شاد و پیروز باشید .

مقالات مرتبط