اصول تعادل سازی ابرو

۲ آذر ۱۳۹۵ مقالات

برای طراحی ابرو می توانید از مداد ابرو مانند اکوای قهوه ای، سایه مخصوص ابرو و همچنین ماژیک مخصوص ابرو استفاده نمود.

برای اشخاصی که مایلند ابروی همرنگ مو های خود ابرویشان طراحی شود از رنگ های قهوه ای یک درجه روشن تر از موهای خود استفاده کنید.

در طراحی ابرو اگر بخواهیم رنگ ابرو روشن تر از ابروی طبیعی مشتری طراحی کنیم رنگ ها را دو تا سه درجه روشن تر انتخاب می  کنید و اگر بخواهیم رنگ ابروی فرد تیره تر گردد از رنگ های همرنگ مو های ابرو استفاده نمایید برای افراد که چشم نرمال دارند ابرو را ۱ الی ۲ درجه تیره تر از رنگ مو انتخاب کنید .برای افرادی که فاصله چشم با ابروهایشان کم است و پف دار نیز می باشد ابرو را روشن تر کنید.خط ابروی افتاده چهره را غمگین و عبوس نشان می دهد.

برای تعادل بخشیدن چشم ها ابرو را به حالت زاویه دار فرم دهید تا گردی چشم ها کمتر شده و چشم زیباتر به نظر آید،

برای تعادل بخشیدن به چشم های درشت ابرو پهن باشد و زاویه دار .

فاصله دو ابرو را بهم نزدیک تا چشم ها ریز به نظر آید،

برای تعادل بخشیدن به چشم های ریز ابرو را نازک تر و حالت دار فرم دهید و فاصله ابروها را از هم دور نمایید تا چشم ها و گودی چشم ها کمتر به نظر آید.

برای تعادل بخشیدن به چشم های افتاده ابرو را راست و به طرف بالا حالت دهید تا افتادگی چشم ها کمتر به نظر آید .

برای تعادل بخشیدن به چشم های پف دار ابروها را به حالت صاف فرم دهید تا پف آن کمتر شود.

اگر موهای یک فرد  بلوند باشد بهتر است رنگ ابرو قهوه ای خیلی روشن و یک تن تیره تر از مو داشته باشد .اگر موهای یک فرد تن مسی داشته باشد بهتر است رنگ ابرو آن شخص به مقدار کافی تن رنگ مسی داشته باشد.

زیبایی دو چندان را برای شما آرزومندم.

مدیریت الماس نشان

مقالات مرتبط