مفهوم رنگساژ و انواع آن

۲ آذر ۱۳۹۵ مقالات

بعد از بی رنگ کردن موها عملی که به وسیله آن تون رنگی یا رفله های خاصی به موها داده می شود را رنگساژ می گویند.

رنگساژ به سه طریق موقت، نیمه موقت و دائم انجام می شود.

رنگساژ موقت

رنگساژ های موقت شامل اسپری، موس ها، شامپو و ژل های رنگی می باشدکه روی موهای تمیز و نم دار مصرف شده و بعد از مصرف می توانید موها را براشینگ کنید و نیاز به آبکشی ندارد، لازم به ذکر است که این نوع رنگساژ طول عمر یک هفته ای دارد.

رنگساژ نیمه موقت (سه هفته ای – نیمه دائم)

رنگساژ های نیمه موقت شامل واریاسیون ها رنگ های ژله ای رنگ های آماده تون ان تون هستند.

یکی از رنگساژهای نیمه موقت با رنگ های موقت خالص کمکی ( واریاسیون ) انجام می گیرد.

توجه مدت مکث رنگساژهای مش به پایه دکلره مو، رنگ انتخابی، غلظت رنگ مو و نوع رنگ مو بستگی دارد.

رنگ و اکسیدان مناسب رنگساژ

انتخاب اکسیدان کرم

برای رنگساژ کردن موهای دکلره شده از اکسیدان ۵ درصد یا ۳ درصد یا ۱۰حجمی استفاده می شود . اگر اکسیدان کرم ۱۰ حجمی نداشتید از اکسیدان ۲۰ حجمی (شماره ۱ یا ۶ درصد) استفاده نمایید. اما برای ضعیف کردن این اکسیدان به همان اندازه با اب ترکیب نمایید.اندازه رنگ در رنگساژ معمولا یک سوم یا یک چهارم تیوپ است.در رنگ هایی که مقدار مشخص به مقدار مساوی ترکیب می شوند .

مقالات مرتبط