آرایش چشم

۲ آذر ۱۳۹۵ مقالات

برای بالا بردن چشم های افتاده به سمت پایین

گوشه داخلی را پایین  آورده و گوشه بیرونی را بالا بکشید .سایه چشم تیره را در قسمتی بکار ببرید که حالت چشم و مژه را به سمت بالا ببرد.

برای پایین اوردن چشم های کشیده به سمت بالا

با رسم یک هلال ماه در گوشه داخلی چروک پلک را بپوشانید و شپس ان را در درست گوشه بیرونی به پایین بکشید.

چشم های نزدیک به هم

فاصله دو ابرو را زیادتر کرده چشم را کشیده و در جهت شقیقه ها طراحی نموده و مژه ها را تا جایی که گوشه بیرونی کاملا محو شود فر کنید.

چشم های دور از هم و باز

فاصله بین دو ابرو را به یکدیگر نزدیک نمایید و چشم ها نباید کشیده و در جهت شقیقه ها طراحی گردد.

چشم های پف کرده

چشم را با یک مداد چشم تیره طراحی کرده و آن را تا گوشه بیرونی چشم بکشید. وسط پلک یعنی جایی که پف دار تر به نظر می رسد را با سایه گودتر نشان دهد.

چشم های گود فرو رفته

از سایه چشم با رنگ روشن در پلک بالایی استفاده کنید و در آرایش مژه ها آن ها به خوبی فر کنید.اگر از مژه های مصنوعی استفاده می کنید بدانید که آن ها باید کوتاه باشند.طوری که سایه ایجاد نکنند.از رنگی استفاده کنید که استخوان زیر چشم را گردتر نشان دهد.

چشم های برامده (ارثی)

زوایا را با یک مداد تیره عمق داده و انها را به صورت عمودی پایین آورده و به صورت افقی پهن تر کنید.از سایه چشم تیره در پلک بالایی استفاده کنید(از مژه ها به سمت چروک ها )

برای چشمانی که حالت بسته دارند

ارایش گوشه های داخلی چشم می بایست کمرنگ باشد.برای مداد داخل چشم اگر چشم درشت باشد از رنگ قهوه ای و مشکی استفاده کنید.

مقالات مرتبط