سالن زیبایی الماس نشان

ابرو

نحوه آموزش

درباره مدرس

کلاس های فوق حرفه ای

قیمت 800.000 تومان 700.00 تومان
تعداد جلسات 5 جلسه آموزش تئوری و عملی
مدرک مدرک معتبر فنی و حرفه ای
ثبت نام کلاس های فوق حرفه ای

موارد آموزشی در این دوره :