ناخن

  • کاشت ناخن با بهترین موادبدون آسیب رسانی به صدف  با برندهای nuBAR , MBI
  • اصلاح انواع فرم ناخن – پروتز ناخن  , فرم , اکستنشن و ….
کاشت ناخن از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰
ترمیم ۱۰۰.۰۰۰
ترمیم با ۶۰.۰۰۰
کاشت ناخن با تاپ ژل ۱۳۰.۰۰۰
مانیکور دست ۵۰.۰۰۰
پدیکور  خشک از ۱۵۰.۰۰۰
پدیکور خیس از ۲۵۰.۰۰۰
ژلیش ناخن طبیعی ۱۰۰.۰۰۰
ژلیش کاشت از ۶۰.۰۰۰
کاشت ناخن پا هرکدام ۲۰.۰۰۰