ناخن

  • کاشت ناخن با بهترین موادبدون آسیب رسانی به صدف  با برندهای nuBAR , MBI
  • اصلاح انواع فرم ناخن – پروتز ناخن  , فرم , اکستنشن و ….
کاشن ناخن ۱۲۰.۰۰۰
ترمیم ۵۰.۰۰۰
ترمیم با ۶۰.۰۰۰
کاشت ناخن با تاپ ژل ۱۳۰.۰۰۰
مانیکور دست ۵۰.۰۰۰
پدیکور  خشک ۴۰.۰۰۰
پدیکور خیس ۷۰.۰۰۰
ژلیش ناخن طبیعی ۵۰.۰۰۰
ژلیش کاشت ۴۰.۰۰۰
کاشت ناخن پا هرکدام ۲۰.۰۰۰